Analýza daňového dopadu Švarc systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této bakalářské práce je analyzovat současnou legislativu v oblasti nelegálního zaměstnávání, především nelegálního zaměstnávání živnostníků v tzv. švarcsystému. Dále pak vytvořit modelové situace, na kterých bude zřejmé, jakých je možno dosáhnout úspor, v podobě nižší daňové zátěže, u zaměstnanců a podniků aplikujících švarcsystém a na závěr navrhnout řešení, při kterém by bylo možné živnostníky zaměstnávat a zároveň by na straně státu nedocházelo k velkým ztrátám ve výběru daní.
The aim of this bachelor thesis is to analyze the current legislation in the field of illegal employment, above all illegal employment of freelancers in so called Švarc systém and futher on to create model situations on which savings reached by the lower tax burden on employees and companies applying Švarc system will be apparent and finally to suggest a solution which would allow employing freelancers and at the same time there would not be any loss in tax revenue.
Description
Citation
PAULOVÁ, A. Analýza daňového dopadu Švarc systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. (předseda) Ing. Jiří Ficbauer, CSc., MBA (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-17
Defence
otázky vedoucího práce: odpovězeno otázky oponenta: odpovězeno Ing. Ficbauer: Mezi možnostmi řešení uvádíte subdodávku, popište co je to subdodávka? Myslíte si, že by fungoval franchising ve stavebnictví? - odpovězeno Ing. Svirák: Podle jakých kritérií byste rozhodovali o různych opatřeních pro různa odvětví? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO