Studie řízení výrobní logistiky se zaměřením na plynulé materiálové toky v logistickém řetězci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se věnuje optimalizaci materiálových toků ve výrobní části společnosti XYZ s.r.o. Teoretická část práce se zabývá objasněním základních pojmů a metod, které se týkají materiálových toků v podniku. Hlavním cílem této práce je na základě teoretických pojmů a následné analýzy současného stavu navrhnout optimalizaci materiálových toků ve výrobním procesu, která povede ke spokojenosti zákazníků.
The bachelor thesis deals with optimalization materiál flow in manufacture section of XYZ s.r.o. company. Theoretical part is follow up explanation basic concepts and methods which involve material flow in company. Main aim of this thesis is on based theoretical concepts and after that analysis current state propose optimalization material flow in manufacture proces. This propose will lead to the customer satisfaction.
Description
Citation
ONDRYÁŠ, M. Studie řízení výrobní logistiky se zaměřením na plynulé materiálové toky v logistickém řetězci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-17
Defence
Otázky oponenta – odpovězeno prof. Ing. Miroslav Píška, Csc. - "Znázorněte co firma vyrábí? Uvedte míry a tolerance výrobku."
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO