Zařízení na výrobu vlákna z termoplastu PET pro použití k 3D tisku metodou FDM

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce řeší návrh zařízení na výrobu vlákna z termoplastu PET pro použití k 3D tisku metodou FDM. Je zde proveden stručný přehled metod zpracování plastů, dále je zde zahrnut konstrukční návrh zařízení s potřebnými strojírenskými výpočty. Součástí této práce je i výkresová dokumentace s celkovým ekonomickým zhodnocením.
This thesis deals with design of equipment for the production of PET termoplastic fibre to be used in 3D printing by means of FDM method. Concise survey of plastics processing methods is presented herein, furthermore, structural design of equipment with necessary engineering calculations is included as well. Drawing documents with the total economic evaluation is a part of this thesis too.
Description
Citation
KOTAČKA, P. Zařízení na výrobu vlákna z termoplastu PET pro použití k 3D tisku metodou FDM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výrobní stroje, systémy a roboty
Comittee
prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ladislav Kárník, CSc. (člen) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen) prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA (člen)
Date of acceptance
2016-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO