Technické vylepšení obráběcího stroje NAKAMURA – TOME

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předmětem diplomové práce je návrh technického vylepšení vybraných konstrukčních skupin CNC soustružnického stroje. Konstrukční skupiny jsou vybrány na základě praktických poznatků uživatele a autora z provozu stroje. Ke každé z vybraných skupin je zpracován popis funkce, současný stav konstrukčního řešení a popis problémového chování. Následuje návrh řešení daných problémů se zohledněním více možných variant, zahrnující i ekonomické zhodnocení vybraného řešení.
The subject of this engineer´s thesis is a design proposal for technical upgrade of chosen CNC turning center design groups. The choice of design groups is based on user´s and author´s practical knowledge gained from machine´s workings. For each of these groups, there is a function description, actual state of design solution and problematic behaviour description. The follow up consists of given problems solving with more possible variations taken into consideration, including economic evaluation of chosen solution.
Description
Citation
NOVÁK, T. Technické vylepšení obráběcího stroje NAKAMURA – TOME [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výrobní stroje, systémy a roboty
Comittee
doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc. (předseda) prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (člen) prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn (člen) Ing. Vladimír Dokoupil, CSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO