Elektrozapojení a řízení hydraulického lisu s topnými deskami

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Obsahem práce je elektrozapojení a řízení hydraulického lisu s topnými deskami. V práci je provedena specifikace řídicího systému a specifikace softwaru pro daný typ lisu. Dále je v práci proveden návrh řešení regulace vyhřívání desek, návrh elektrického zapojení pro bezpečnou práci lisu a ověření funkčnosti navrženého řídicího systému.
This work contains elektrowiring and control of hydraulic press with heating plates. The work is carried specification management system and software specifications for the type of work is lisu. The work also made a proposal for the control of heating panels, design of electrical wiring for the safe operation of the press and verification of the proposed control system.
Description
Citation
ŠEVČÍK, M. Elektrozapojení a řízení hydraulického lisu s topnými deskami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Libor Veselý, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Student obhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO