Monitorování vodovodního systému v rodinném domě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tématem bakalářské práce je návrh a realizace mikrokontrolérem řízeného systému pro monitorování stavu vodovodních rozvodů v rodinném domě. V úvodu práce jsou sepsány požadavky, které jsou kladeny na monitorovací systém. Hlavní část práce je zaměřena na možnosti monitorovacích systémů obecně a dále obsahuje návrh koncepce a schémat elektronických obvodů daného monitorovacího systému. Následně byla zrealizována výroba desek plošných spojů, jejich osazení a oživení. Řízení systému je zajištěno mikrokontrolérem od společnosti Atmel. Podstatnou částí práce je vytvoření komplexního programového vybavení monitorovacího systému. Součástí je také otestování funkčnosti systému.
This bachelor thesis designes and realises microcontroller of regulated system for the state monitoring of water pipelines in a building. Demands for the system are listed in introduction. The main part of this work focuses on theory of monitoring systems, additionally it concentrates on design of conception and circuit boards for system. After this the production of electronic circuit boards is performed including the assembly of components onto the board. Controlling of the system is provided by Atmel microcontroller. Significant portion of this work is creation of complex program. At last but not least, functionality of the system is tested and assessed.
Description
Citation
MALÍK, L. Monitorování vodovodního systému v rodinném domě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. František Zezulka, CSc. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Student obhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO