Sledování obsahu gliadinu v pivu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Pre stanovenie obsahu gliadínu v pive bola použitá enzýmová imunoanalýza. Je to rýchla a spoľahlivá metóda, ktorá sa bežne používa v potravinárskom priemysle. Celiakia je autoimunitné ochorenie, inak nazývané intolerancia lepku. Gliadín, ako jedna zo zložiek lepku, spôsobuje u celiatikov vážne zdravotné problémy. U ľudí s touto poruchou autoimunity je dôležité prísne dodržiavať bezlepkovú diétu, čo sa vzťahuje na všetky potraviny. V rámci bakalárskej práce bol pozorovaný a vyhodnocovaný obsah gliadínu vo vybraných dvadsiatich vzorkách českých pív zakúpených v komerčnej sieti. Vzorky boli analyzované testom RIDASCREEN Gliadin Competitive. Výsledky boli vyhodnocované pomocou softwaru RIDA SOFT Win a namerané obsahy gliadínu vo vybraných vzorkách pív boli následne porovnávané s normami pre bezlepkové výrobky. Obsah gliadínu sa vo vybraných pivách pohyboval v rozmedzí od
Enzyme-linked immunosorbent assay was used for the determination of gliadin in beer. It is a fast and reliable method that is commonly used in the food industry. Celiac disease is an autoimmune disorder, also known as gluten intolerance. Gliadin, as a component of gluten, causes serious health problems to people with celiac disease. Celiac disease patients must follow a strict gluten – free diet. In this bachelor thesis, content of gliadin in twenty selected samples of Czech beer, obtained from retail stores was observed and evaluated. The samples were analyzed by a RIDASCREEN Gliadin Competitive was observed and evaluated. Results were evaluated with RIDA SOFT Win software. Detected gliadin contents in beer samples were compared with the standards for gluten- free products. Content of gliadin in the selected samples of beer varied from
Description
Citation
PORUBIAKOVÁ, O. Sledování obsahu gliadinu v pivu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Biotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse doc. Španová: Metoda stanovení – bližší popis ? prof. Márová: Bezlepková piva už se vyrábějí ? doc. Diviš: Jak je rozšířená celiakie ?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO