Izolace kvasinek z vinice a jejich využití ve výrobě vína

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Cieľom tejto bakalárskej práce bola izolácia a identifikácia kvasiniek získaných z bobúľ vínnej révy. Kvasinky pre identifikáciu pochádzali z bobúľ odrody bieleho vína Veltlínske zelené z vinice z okolia Milotic, okres Hodnonín. Identifikácia prebehla na základe analýzy DNA s využitím metódy PCR a následne RFLP a ako restrikčné enzýmy boli použité HaeIII, HinfI, HhaI a TaqI. Hodnoty dĺžok týchto restrikčných fragmentov boli určené za použitia gélovej elektroforézy.Na zistenie genetickej podobnosti analyzovaných kvasiniek bol využitý program BioNumerics, ktorý spracoval výsledné dĺžky restrikčných fragmentov pomocou zhlukovej analýzy s využitím Jaccardových koeficientov a jednotlivé kvasinky boli následne identifikované zrovnaním s vytvorenou databázou a databázami z literárnych zdrojov.
The aim of this thesis was the isolation and identification of yests obtained from the wine berries by different molecular methods. The yeasts for identification were collected from the species of Veltlínské zelené white wine from the wineyard from Milotice, district Hodonín. Identification based on analysis DNA by PCR method and followed by RFLP using restriction enzymes HaeIII, HinfI, HhaI a TaqI. To obtain values lenghts of the restriction fragments was used gel electrophoresis. For getting genetic similarity of analyzed yeasts was used BioNumerics software, that processe the results using cluster analysis using Jaccard´s coefficients and the yeasts were identified by comparing the characteristic lenghts with number of articles and educational databases.
Description
Citation
ŽDINIAKOVÁ, T. Izolace kvasinek z vinice a jejich využití ve výrobě vína [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Biotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse doc. Obruča: Přítomnost r. Saccharomyces ? prof. Márová: Délka kultivace ?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO