Využití technického konopí a konopných produktů v kosmetice a farmacii

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Konopí je všestranně využitelná rostlina, s níž se lze setkat prakticky ve všech odvětvích průmyslu, ale i v medicíně. Předmětem této bakalářské práce je stanovení vybraných aktivních látek technického konopí a jeho produktů s jejich možnou aplikací v kosmetice a farmacii. V teoretické části je vypracován přehled aktivních látek včetně jejich účinků v kosmetických přípravcích a v rámci medicínského využití. V experimentální části byly stanoveny některé metabolity konopných produktů technického konopí, kdy jako vzorky byly použity konopný květ, list, semínko, mouka, protein a dva různé konopné oleje. Také byly připraveny krémy s přídavkem konopného oleje, u kterých byly vyhodnoceny účinky na pokožku. V analyzovaných vzorcích byl podle povahy materiálu stanoven obsah antioxidantů, sacharidů, proteinů, lipidů včetně profilu masných kyselin, vitamínů a chlorofylů. Bylo prokázáno, že konopný květ je lepším antioxidantem než list a obsahuje větší množství všech stanovovaných aktivních látek s tímto účinkem. Mouka a protein, které se získávají ze semínka, měly jiné procentuální zastoupení jednotlivých sledovaných látek, jelikož je odlišný způsob jejich výroby. Sacharidů bylo největší množství v mouce, protein byl tvořen z 50 % bílkovinou a v semínku byl zjištěn nejvyšší obsah lipidů. U připravených konopných krémů byly pozorovány hydratační účinky a schopnost zabraňovat transepidermální ztrátě vody.
Hemp is a versatile usable plant which can be found in almost all branches of industry, but also in medicine. The subject of this thesis is the determination of selected active compounds of technical hemp and its products and their possible applications in cosmetics and pharmacy. In the theoretical part is worked out the summary of active compounds including their effects in cosmetics and within medical use. In the experimental part were determined certain metabolites of hemp products, while as samples were used hemp flower, leaf, seed, flour, protein and two different hemp oils. There were also prepared creams with the addition of hemp oil in which the effects on the skin were assessed. In the analyzed samples was according to the character of the material determined the content of antioxidants, saccharides, proteins, lipids including the profile of fatty acids, vitamins and chlorophylls. It was proved that hemp flower is a better antioxidant than the leaf and contains higher amounts of all of the determined active compounds with this effect. Flour and protein which are made from the seeds have different percentages of individual studied compounds, because there is a different process for their production. The highest amount of saccharides is in the flour, hemp protein preparative consists of a 50 % of protein and in the seed was the highest lipid content. In the prepared hemp creams the moisturizing effects and the ability to prevent transepidermal water loss were observed.
Description
Citation
ŽÁČKOVÁ, K. Využití technického konopí a konopných produktů v kosmetice a farmacii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Obruča: využití konopí Pekař: příčina hydratace pokožky při použití konopného oleje
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO