Přehled typů plastických maziv

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce poskytuje základní rozdělení plastických maziv dle různých hledisek, která se používají k mazání různých součástí. První část bakalářské práce se zabývá složením plastických maziv. Následující část popisuje výrobu plastických maziv. Další část obsahuje rozdělení plastických maziv z hlediska jejich složení. Následující část se zaměřuje na rozdělení plastických maziv z hlediska použití v praxi. Poslední část bakalářské práce se zabírá transmisní elektronovou mikroskopií, díky této metodě je možné zkoumat strukturu plastických maziv.
This bachelor thesis provides a basic distribution of greases according various aspects, which are used for lubrication the various components. The first part of bachelor thesis deals with the composition of greases. The following section describes the manufacture of greases. Another section includes the distribution of greases in terms of their composition. The following section is about distribution of greases in terms of practical use. The last part of the bachelor thesis deals with transmission electron microscopy, by this method is possible to examine the structure of greases.
Description
Citation
MAUER, J. Přehled typů plastických maziv [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šperka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO