Software pro simulaci řídicích algoritmů s generováním C-kódu pro mikrokontrolér

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá simulací průběhu signálu v zadané jednoduché struktuře s jedním regulátorem, řízenou soustavou a zpětnou vazbou pomocí open-source programovacího jazyka Python. V další části je rozebíráno generování C kódu regulátoru pro mikrokontroléry a následnou kontrolu průběhu signálu, který mikrokontrolér zpracovává. Tato kontrola je prováděna pomocí sériového rozhraní.
This work is concerned with simulation of signal processing in a simple scheme with one controller, plant and feedback by open-source programming language Python. Moreover it is concerned with generating C-code for microcontrollers and in consequent check up of signal processing which is processed by microcontroller. This check up is done by serial interface.
Description
Citation
FIALA, M. Software pro simulaci řídicích algoritmů s generováním C-kódu pro mikrokontrolér [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Student prezentoval výsledky své bakalářské práce na velmi dobré úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO