Analýza realitního trhu s hostinskými zařízeními ve středu města Brna

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá analýzou realitního trhu nemovitostí spojených s pohostinstvím ve středu města Brna. Cílem je zjistit a posoudit faktory, které ovlivňují kupní cenu nebo nájemné. Vyhodnocení bude probíhat na základě dotazníkového šetření a vytvoření databáze.
The diploma thesis deals with analysis of real estate market restaurant premises in center of Brno. The aim is to identify and assess the factors that affect the purchase price or rent. Evaluation will be based on the survey and created a database.
Description
Citation
SMEJKALOVÁ, T. Analýza realitního trhu s hostinskými zařízeními ve středu města Brna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (předseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (místopředseda) Ing. Radka Kantová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)
Date of acceptance
2016-06-28
Defence
Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací na téma Analýza realitního trhu s hostinskými zařízeními ve středu města Brna. Závěrečnou práci obhajovala jasně srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným problémům přistupovala velmi dobře. Na otázky komise odpověděla dobře. K otázkám oponenta i vedoucího závěrečné práce uvedla dostačující odpovědi. Státní zkušební komice závěrem konstatovala, že diplomantka závěrečnou práci obhájila.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO