Analýza realitního trhu s hostinskými zařízeními v Kroměříži a jejím okolí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá analýzou realitního trhu s hostinskými zařízeními ve městě Kroměříž a jejím okolí v letech 2015 a 2016. Cílem je zjistit a stanovit jaké faktory ovlivňuji tržní cenu a faktory, které ovlivňují tržní nájemné hostinských zařízení. Teoretická část vymezuje základní pojmy spojené s tématem diplomové práce. Praktická část je rozdělena do dvou částí. V první části je provedena analýza realitního trhu hostinských zařízení ve městě Kroměříž a v druhé části provedeno dotazníkové šetření. Výsledkem je textové a grafické hodnocení.
Diploma thesis analyzes the real estate market of restaurants in the city of Kromeriz and its surroundings in 2015 and 2016. The objective is to identify and determine what factors influence the market price and the factors that affect the market rent of restaurants. Theoretical part defines basic terms related to the topic of the thesis. The practical part is divided into two parts. The first part is an analysis of the real estate market of restaurants in the city of Kromeriz and in the second part conducted a questionnaire survey. The result is a textual and graphical evaluation.
Description
Citation
PĚČEK, A. Analýza realitního trhu s hostinskými zařízeními v Kroměříži a jejím okolí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (předseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (místopředseda) Ing. Radka Kantová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)
Date of acceptance
2016-06-28
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací na téma Analýza realitního trhu s hostinskými zařízeními v Kroměříži a jejím okolí. Závěrečnou práci obhajoval jasně srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k řešeným problémům přistupoval velmi dobře. Na otázky komise odpověděl velmi dobře. K otázkám oponenta i vedoucího závěrečné práce uvedl dostačující odpovědi. Státní zkušební komice závěrem konstatovala, že diplomant závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO