Vliv huštění pneumatik na jízdní vlastnosti osobního vozidla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá komplexním posouzením vlivů huštění pneumatik na jízdní dynamiku, stabilitu a komfort. Na začátku práce je vymezena teorie z oblasti jízdní dynamiky, stability, provedení a huštění pneumatik. Praktická část je nejdříve věnována výzkumu znalostí řidičů ohledně správného huštění pneumatik. Další částí je měření a vyhodnocení vlivů huštění pneumatik na jízdní vlastnosti a komfort jízdy a jejich vzájemné porovnání. V závěru jsou vlivy stručně shrnuty a opatřeny doporučeními pro řidiče i znaleckou činnost.
The key goal of the following diploma thesis is to evaluate influence of the air pressure in the car tires on the driving dynamic, stability and comfort. The first part is dedicated to the theory of the driving dynamic, stability, tire parameters and tire inflation. Next practical part is focused on the drivers’ knowledge about the correct tire inflation and follows with the measurements and evaluation of the influence of the tire inflation on the driving characteristics, riding comfort and its comparison. These influences are summarized and followed up by the recommendations for the drivers and also the expert activities.
Description
Citation
PELÁN, R. Vliv huštění pneumatik na jízdní vlastnosti osobního vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Expertní inženýrství v dopravě
Comittee
doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-17
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací na téma Vliv huštění pneumatik na jízdní vlastnosti osobního vozidla. Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné že k řešeným problémům přistupoval dobře. Na otázky komise odpověděl výborně. K otázkám oponenta i vedoucího závěrečné práce uvedl dostačující odpovědi. Státní zkušební komice závěrem konstatovala, že diplomant svou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO