Analýza vybrané firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Práce se zabývá komplexní analýzou firmy. Teoretická část charakterizuje jednotlivé metody analýz. Analytická část tyto poznatky aplikuje do vybrané firmy a na základě zjištěných poznatků jsou navržena opatření jednak pro jejich omezení jednak pro jejich řešení s přihlédnutím ke specifikům oboru podnikání i současné ekonomické situace.
The diploma work deals with complex analysis of the firm. The theoretical part specifies selected method for analysis. The analytical part applies the findings into the selected firm and followes them up to the recommendation as for decreasing them as for solving some of them , all in condition of the enterpreneurship branch and contemporary economical situation.
Description
Citation
SVOBODNÍKOVÁ, J. Analýza vybrané firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-08
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO