Rizika krizové komunikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Autor diplomové práce se zabývá rozborem problematiky krizové komunikace v českých podnicích. Práce obsahuje i teoretické informace, které jsou také podporou pro provedení analýzy rizik procesu krizové komunikace. Výstupem práce je návrh manuálu krizové komunikace, který bude možné využít při vzniku mimořádné události v podniku s cílem podpory rozhodování v rámci komunikace během krize.
Author of the thesis deals with analysis of issues of crisis communication in Czech companies. The thesis includes theoretical information which is also support for risk analysis process of crisis communication. The goal of this work is the design manual of crisis communication, which will be used when an extraordinary event in the company in order to support decision making in communication during a crisis.
Description
Citation
VINTR, M. Rizika krizové komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení rizik firem a institucí
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-30
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Rizika krizové komunikace. Diplomant na otázky oponenta odpověděl. Komise položila otázku ke způsobům komunikace při krizových událostech a grafickému zpracování intenzity komunikace. Diplomant na otázky komise odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO