ANYTHING IS A THING ENOUGH TO PARTY

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Ve své vysokoškolské kvalifikační práci vycházím zejména z myšlenkového základu spekulativní realistky Jane Bennett, zabývající se vitálním materialismem. Dále hledám souvislosti mezi pokročilým kapitalismem, mobilitou a neovlivnitelným životem věcí pod drobnohledem objektově orientované ontologie. Zajímá mě, jak tento poměrně nový teoretický přístup může změnit pohled na ready-made. Za účelem realizace mé diplomové práce jsem se rozhodla zvolit poměrně specifické prostředí a odjela na ,,sebeorganizovanou rezidenci'' do Mexika, abych rozproudila pohyb mnou nalezených objektů a v pozici cizince se vzdálila svému vlastnímu subjektu.
This thesis "Anything is thing enough to party" seeks to explore the knowledge base of Jane Bennett's vital materialism and analyzes the connections between advanced capitalism, mobility and unpredictable movement of goods and things from the perspective of object oriented ontology. The thesis also focuses on the new perspective of ready-made object and perspective of installation. In order to research the topic and implement the practical part of the project, this study took place in Mexico as a self-initiated art residency in order to explore flows of found objects under the gaze of a foreigner.
Description
Citation
POLCAROVÁ, M. ANYTHING IS A THING ENOUGH TO PARTY [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
akad. soch. Martin Zet (předseda) MgA. Pavel Sterec, Ph.D. (člen) doc. MgA. Filip Cenek (člen) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) MgA. Barbora Klímová, Art.D. (člen) MgA. Ivars Gravlejs, Ph.D. (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) MgA. Karolína Kohoutková (člen) MgA. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) prof. akad. soch. Tomáš Ruller (člen) MgA. Jennifer Helia De Felice, Ph.D. (člen) Mgr. Slavomír Krekovič, Ph.D. (člen) Mgr. Jana Kořínková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO