Ako bysme mohli googliť efektivnejšie ?

Abstract
Google v súčasnosti poskytuje takmer všetky typy informácií podobným spôsobom - užívateľovi ponúka zoznam web stránok. Ale Každá informácia potrebuje iný spôsob sprostredkovania. Iný spôsob vizualizácie. Preto som sa rozhodla vytvoriť Google budúcnosti. Zameriavam sa na nový spôsob šírenia informácií a komunikácie. Vytvorila som nové nástroje, ktoré pomáhajú k dosiahnutiu tejto vízie. Tieto nástroje fungujú v rozšírenej realite. Moja diplomová práca je predovšetkým dielom design fiction a informačného designu. Extrapoláciou vytváram možné scenáre budúcnosti. Možnosti nástrojov Googlu budúcnosti sú odvodené zo súčasných technológií.
Current Google provides almost all type of information in a similar way - list of web pages. But Each information needs a different manner of mediation. A different way of visualisation. Therefore I decided to create Google of tomorrow. I am focused on a new way of spreading information and communication. I created new tools which help to achieve this vision. These tools operate in augmented reality. My diploma is mainly work of design fiction and information design. I use extrapolation to create possible future scenarios. Future abilities of Google tools are extrapolated from its current technologies.
Description
Citation
KOLESÁROVÁ, L. Ako bysme mohli googliť efektivnejšie ? [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Design
Comittee
doc. MgA. Mikuláíš Macháček (předseda) Mgr. Art. Žaneta Kögler (člen) BcA. Lukáš Kijonka (člen) MgA. Tereza Hejmová (člen) akad. soch. Zdeněk Zdařil (člen) Ing. arch. Jakub Novák (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) Mgr. Jana Kořínková, Ph.D. (člen) Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO