Knihařská dílna a předmět knižní vazba

Abstract
Cílem mé diplomové práce je otevření předmětu Knižní vazba na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Tento předmět je zaměřen na technologii knižní vazby, kde se studenti seznámí s ruční a průmyslovou vazbou knih, knihařskými materiály, nástroji a médiem papír a to s přesahem do grafického designu. Předmět bude vyučován praktickou i teoretickou formou. Součástí projektu jsou i skripta pro studenty předmětu, zařizování dílny a jejího vybavení, kde bude předmět probíhat. Současně se počítá s tím, že bych předmět Knižní vazba v budoucnu vyučoval a staral bych se o chod dílny.
The aim of my thesis is to open the object was bound at the Faculty of Fine Arts in Brno. This course focuses on technology bookbinding, where students learn the handheld and industrial-bound books, book binding materials, tools and medium paper and overlapping into graphic design. The subject will be taught practical and theoretical form. The project also includes a textbook for students of the subject, arranging workshop and its equipment, which will take place subject. At the same time, it is envisaged that it would subject Bookbinding in the future I taught and cared for the running of the workshop.
Description
Citation
BAŘINA, K. Knihařská dílna a předmět knižní vazba [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Design
Comittee
doc. MgA. Mikuláíš Macháček (předseda) Mgr. Art. Žaneta Kögler (člen) BcA. Lukáš Kijonka (člen) MgA. Tereza Hejmová (člen) akad. soch. Zdeněk Zdařil (člen) Ing. arch. Jakub Novák (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) Mgr. Jana Kořínková, Ph.D. (člen) Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO