Návrh rozvoje marketingových činností firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se sestává ze dvou podstatných celků. Teoretická část se zabývá klasickými i současnými teoriemi marketingu – se zaměřením na marketing služeb. Prakticky orientovaná část je zaměřena na analýzu a odstranění marketingových problémů firmy, která provozuje systém centrálního vytápění teplem v Brně.
This diploma thesis consists of two integrated substructures. The theoretical one provides an introduction to classical and current marketing theories - focused on the service marketing. The practical one aims to analyze and fix marketing-related problems in a company, which manages the central heating system in Brno.
Description
Citation
ZABLOUDIL, I. Návrh rozvoje marketingových činností firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
Prof. Ing. Dušan Baran, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (místopředseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (člen) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-01-29
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO