Zenith House

Abstract
Diplomová práce Zenith House se snaží najít a zmapovat pozici figurální malby na poli současného umění. Skrze průzkum prací současných malířů, kteří využívají historických vlivů a kompozic polemizuje o vývoji skladby obrazu, dotýká se fenoménu portrétu a současného trendu řemeslného de-skillingu.
Diploma project Zenith House is trying to find and map a position of figural painting in a contemporary art world. Through a detailed study of works of contemporary painters, who use historical influences and compositions, it argues the evolution of painting. It slightly touches the phenomenom of portraiture and the contemporary trend of de-skilling the craftsmen.
Description
Citation
ROUDNICKÁ, M. Zenith House [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
MgA. Vasil Artamonov (předseda) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) Mgr. Šárka Svobodová (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) doc. MgA. Milan Houser (člen) MgA. Břetislav Malý (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) Jiří Ptáček (člen) doc. Mgr. František Kowolowski (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO