Senzorové uzly Java Sun SPOT

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá využitím senzorových uzlů Java Sun Spot pro vícebodové bezdrátové sledování teploty a její regulace pomocí těchto uzlů. V teoretické části je uveden popis, složení a ovládání senzorových uzlů Java Sun Spot. V praktické části jsou uvedeny naprogramované aplikace, ve vývojovém prostředí NetBeans, pro bezdrátové sledování teploty, kapacity baterie a jejich zobrazení na hostitelském počítači ve formě grafu. Ve druhé části praktické části je popsán způsob regulace teploty pomocí senzorových uzlů Sun SPOT.
This thesis deals with the use of Java Sun SPOT sensor nodes for multipoint wireless temperature monitoring and regulation through these nodes. The theoretical part is the description, composition and operation of sensor nodes Sun Spot Java. In the practical part there are description of programmed applications in the NetBeans IDE for a wireless temperature monitoring, battery capacity and their views on a host computer in the form of a graph. In the second part of the practical section is described how temperature can be regulated using Sun SPOT nodes.
Description
Citation
MALINA, K. Senzorové uzly Java Sun SPOT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (místopředseda) Ing. Radomír Svoboda, Ph.D. (člen) Ing. Martin Plšek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) Ing. Ivan Míča, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
S kolika senzory může Vaše aplikace spolupracovat? Jaký je Váš podíl při programování aplikace?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO