TECHNICKO-EKONOMICKÉ ASPEKTY VOLBY DOBY ŽIVOTNOSTI VOZIDLA

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce shrnuje hlavní důvody zaměření výrobců na konkrétní dobu životnosti vozidla. Zkoumá současný stav vozového parku a optimální životnost automobilu. Dále předkládá několik metod řešení únavové životnosti a popisuje základní faktory, které ji ovlivňují. Tyto poznatky jsou následně demonstrovány na příkladu zvýšení životnosti klikové hřídele.
This thesis summarizes main reasons for producers’ focus on the achal lifespan of a vehicle. It studies the current state of fleet and the optimal lifespan of vehicle. It also presents several methods of dealing with fatigue life and describes basic factors affecting it. These findings are illustrated on an example of lifespan increase of a crankshaft.
Description
Citation
HEMALA, M. TECHNICKO-EKONOMICKÉ ASPEKTY VOLBY DOBY ŽIVOTNOSTI VOZIDLA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen) prof. Ing. František Bauer, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
V průběhu obhajoby student seznámil komisi s obsahem a podstatnými závěry své práce. V návaznosti na to zodpověděl otázku oponenta práce a následující otázky členů zkušební komise: 1. Co se myslí označením downsizing? 2. Jaký vliv má úprava povrchu kuličkováním na životnost součásti?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO