Modelování tepelného sálání v budovách

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-03-03
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
VUT v Brně
Abstract
Tato kniha je zaměřena na problematiku tvorby sálavé složky vnitřního prostředí budov. Popisuje fyzikální podstatu sdílení tepla sáláním, jeho působení na člověka, klasické metody návrhu tepelných zářičů a shrnuje stávající výpočetní softwary v dané oblasti. Ve své stěžejní části pak kniha detailně popisuje moderní metody počítačové simulace sdílení tepla sáláním a středních radiačních teplot. Kniha tak poskytuje ucelený přehled o stávajících a moderních analytických a numerických metodách řešení sdílení tepla sáláním, přičemž nově našemu oboru přináší vlastní odvození a podrobný popis metod Ray Tracing a S2S. Tyto modely radiace jsou schopné řešit tzv. radiační stíny, tedy identifikovat v budovách místa s odcloněnou sálavou složkou, kvantifikovat zde její intenzitu, a to i pro odrazivé povrchy a časově neustálené děje. Kniha dále popisuje implementaci těchto modelů radiace do nového výpočetního softwaru RadiA, jeho následné srovnání s jinými softwary a také úspěšné ověření experimentálním měřením na skutečné budově v reálném provozu. Kniha je určena především výzkumným pracovníkům, ale i technickým pracovníkům v oblasti počítačových simulací vnitřního prostředí budov a může též sloužit jako doplňková literatura posluchačům vysokých škol.
The topic of this publication is numerical modelling of a radiant component in indoor climates, which is the fundamental parameter for designing heat-radiating panels. The radiant component has a significant impact not only on the thermal comfort, but mainly on the human health. When designing the heat-radiating panels, the numerical modelling enables optimizing of this radiant component in the living/working area in order to reduce utmost, so called, radiation shadows. These radiation shadows cause strong variability in the radiant component of thermal comfort in living or working areas as well as the undesired thermal asymmetry as perceived by human body. The result of this publication is an algorithm defining the mean radiant temperature in 3D geometry combined with one-dimensional transient heat transfer in building constructions. The algorithm for this calculation process in 2D geometry has been developed in our own software RadiA using Surface To Surface and Ray Tracing radiation models.
Description
Citation
. 2012, vol. , issue , p. 1-150.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
DOI
Citace PRO