Průzkum nepálené hlíny v obci Rostěnice-Zvonovice

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Na našem venkově se ještě stále setkáme s velkým množstvím objektů z nepálené hlíny. Dokladem skutečného stavu nepálené hlíny na venkově je průzkum stávajícího stavu zástavby v regionu Větrník, v obcích Rostěnice-Zvonovice, Lysovice, Kučerov a Hlubočany, provedených v rámci projektu INTERREG IIIA Minulostí k budoucnosti – Přírodní materiály v regionální stavební kultuře. Průzkum je zaměřen na zjištění zastoupení nepálené hlíny ve stavebních konstrukcích u jednotlivých objektů, na jejich stavební historii, technický stav. Výsledky průzkumu obce Rostěnice-Zvonovice, týkající se zastoupení nepálené hlíny v konstrukcích, jsou předmětem tohoto příspěvku.
Description
Keywords
Citation
XI. Vědecká konference doktorandů. 2007 s. 72-74. ISBN 978-80-214-3405-9
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO