Architektúra – „čiarový kód“

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Čiarový kód sa stal hlavnou ikonou dnešnej spoločnosti. Usporiadaný neporiadok má symbolický obsah, jeho estetika priťahuje ľuďské oko, je inšpiráciou pre vizuálne umenie. Vplyvom čiarového kódu vzniká aj nový architektonický jav, ktorý nemôžme nezbadať. Stále je viac budov – projektov, kde sa objavuje trend tkzv.: architektúra – “čiarový kód”. Jej charakteristické znaky môžme v prvom rade sledovať na fasáde /rišenie otvorov/, buď ako plánované rytmické, alebo náhodilé rytmické striedanie otvorov a plných plôch. Architektúra čiarového kódu nemá definítívnu filozofiu, a pravdepodobne ani nebude mať. Položme si otázku, čo je to vôbec? Trend, štýl, alebo iba gesto? Prípadne je to akýmsi prvým znakom výrazu nového zmýšľania? Nemôžme však popierať, že tento jav existuje, ale dnešná literatúra nám neponúka žiadnu odbornú definíciu, tak ako táto moja práca, ktorá sa tiež nesnaží o úplnú charakteristiku tohto architektonického javu.
Description
Keywords
Citation
XII. Vědecká konference doktorandů. 2008 s. 122-125. ISBN 978-80-214-3656-5
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO