Zásady navrhování ekofarem

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Ekologické zemědělství je způsob hospodaření, které dbá na životní prostředí a které svým šetrným působením zachovává a respektuje přirozené vztahy mezi organizmy a člověkem. Podporuje zemědělskou činnost s kladným vztahem ke zvířatům, půdě, rostlinám a přírodě bez používání umělých hnojiv, chemických přípravků, postřiků, hormonů a umělých látek. Ekofarma je „uzavřená hospodářská jednotka zahrnující pozemky, hospodářské budovy, provozní zařízení a popř. i hospodářská zvířata dle § 4 odst. 2 sloužící ekologickému zemědělství.“ def. dle zák. 553/2005 Sb. Podpora ekologického zemědělství České republiky z EU je na rozdíl od jiných členských zemí (Polsko, Španělsko, Rakousko) více zaměřena na údržbu krajiny (pastvinářství), ochranu přírody a rozvoj venkova než na produkci potravin. V ČR má ekozemědělství především regionální charakter a je východiskem z pokračujícího procesu vylidňování venkova a odchodem pracovníků z prvovýroby. Perspektivou pro malé biofarmy se stává rozvoj agroturistiky.
Description
Keywords
Citation
XII. Vědecká konference doktorandů. 2008 s. 86-90. ISBN 978-80-214-3656-5
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO