Poučení ze Španělska

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Občanské sdružení Kruh založili Marcela Steinbachová s Martinem Rusinou ještě během studií u Emila Přikryla na pražské AVU. Jejich aktivity posouvají téma architektury mimo akademickou půdu a pomáhají k její popularizaci mezi veřejností. Od roku 2002 mám tu čest aktivně se podílet na programu Kruhu, který se neomezují pouze na organizování přednášek, přestože se jedná o nejviditelnější část jejich aktivit. Kruh nemá stálou základnu, čímž vznikají zajímavé intervence do městského prostoru. Lidé se zájmem o architekturu se tak na přednáškách scházeli v kavárnách, starých průmyslových památkách, nově otevřených galeriích. Lidé dostávají příležitost objevovat město a dostat se do běžně nepřístupných prostorů (v bývalé stomatologické poliklinika v Jungmannově ulici nebo pod střechou Wilsonova nádraží). Po přednáškách významných českých architektů pak Kruh dlouhá léta úzce spolupracoval s Pro Helvetia, díky jehož podpoře mohly být v letech 2003 a 2005 uspořádány dva poznávací zájezdy a mohlo vniknout několik publikací. Na konci minulého roku se za přispění španělského velvyslanectví uskutečnil přednáškový cyklus věnovaný významným tvůrcům z Pyrenejského poloostrova. Následující text shrnuje postřehy ze všech tří podzimních přednášek.
Description
Keywords
Citation
XIII. Vědecká konference doktorandů. 2009 s. 164-170. ISBN 978-80-214-3878-1
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO