Obytná organická architektura Spojených států amerických

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Nejasný a mnohdy nedostatečně popsaný pojem organická architektura se vžil v českých podmínkách v širším kontextu jako architektura volných forem s uplatněním sochařských ambicí bez kontextuálních souvislostí. Po bližším seznámení s problematikou však musíme konstatovat, že organická architektura není individuální počin „extravagantního“ architekta, ale navazuje na bohatou vývojovou linii a vytváří kvalitativní příslib i do budoucnosti. Definujme ji tedy jako moderní směr usilující o harmonizaci přírody a staveb. Směr, který usiluje o tvorbu prostoru inspirovaný přírodními předobrazy (živočichové, rostlinstvo, člověk, nebe, voda, vzduch, vesmír a další ) a duchovní sférou. Často přimyká k použití přírodních materiálů. Důraz klade na funkci, prostor, formu, místo, energii a měřítko. Organická architektura je volným pokračováním krajiny expandující do interiéru a z interiéru do exteriéru. Dokáže být časově stálá a reagovat na aktuální vývoj ve společnosti.
Description
Keywords
Citation
XIII. Vědecká konference doktorandů. 2009 s. 102-109. ISBN 978-80-214-3878-1
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO