Kompaktní formy bydlení

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Bydlet je elementární potřeba každého člověka. Bytová výstavba je a stále bude aktuálním ekonomickým, společenským i politickým tématem. Z hlediska bydlení definuje Český stavební zákon dva základní termíny: Rodinný dům a Bytový dům. Rodinným domem se smí nazývat stavba s maximálně třemi byty. Obsahuje-li bytů více, pak se již jedná o dům bytový. Stavebníci a developeři také uvažují převážně v těchto dvou kategoriích.
Description
Keywords
Citation
XIII. Vědecká konference doktorandů. 2009 s. 83-89. ISBN 978-80-214-3878-1
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO