Semiautomatická optimalizace pomocí specializovaných instrukcí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Návrh instrukční sady aplikačně specifických procesorů je náročná úloha. Tato práce popisuje problematiku výběru, označení a vytvoření instrukčních rozšíření aplikačně specifických procesorů. Použitá semiautomatická metoda umožňuje uživateli snadný výběr instrukčních rozšíření pomocí označení úseku zdrojového kódu aplikace. Samotné vytvoření nové instrukce v modelovacím jazyku je řešen automaticky. Tím nechá uživatele soustředit se na činnost, při které se nejvíce uplatní vynalézavost a zkušenosti člověka.
The design of instruction sets for application specific processors is a difficult task. This thesis describes the tasks of selection, marking and creation of instruction set extensions for application specific processors. The presented semiautomatic method provides the user with a simple way to select instruction set extensions by marking a section of source code in the application. The creation of the new instruction in the modelling language itself is solved automatically. Thanks to this the user can concentrate his efforts on tasks where human ingenuity and experience can be used the most.
Description
Citation
MIKÓ, A. Semiautomatická optimalizace pomocí specializovaných instrukcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Martin Karafiát, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Jakým způsobem byste řešil vyznačení celých smyček jako specializovaných instrukcí?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO