Analýza obsazenosti parkoviště

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se zabývá analýzou obsazenosti parkoviště z videozáznamů kamery. Úkolem je určení obsazenosti jednotlivých míst s ohledem na možné využití pro inteligentní řízení parkoviště. Práce popisuje návrh, implementaci a testování tří metod detekce a jejich sloučení v robustnější a úspěšnější systém. Popisovanými metodami jsou detekce pohybu, založená na rozdílnosti po sobě jdoucích snímků. Druhou metodou je detekce hran, předpokládající rozdílnou členitost povrchu automobilů a povrchu parkoviště. Třetí metoda porovnává histogramy jednotlivých míst s histogramem všech volných míst. Implementovaný systém byl úspěšně otestován na reálných záznamech.
This thesis deals with an analysis of parking availability. The task is to determine the occupancy of predefined parking places in the sequence of color images acquired by a fixed camera. The thesis describes the design, implementation, and testing of three utilized methods for car detection, i.e. background modelling, edge detection, and histogram comparison. These methods are combined in order to obtain a more robust and accurate solution. The proposed system has been successfully tested on several real scenarios.
Description
Citation
STRÁNSKÝ, V. Analýza obsazenosti parkoviště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: V práci používáte tři detektory. Pro lepší výsledky je fúzujete dohromady. Podle čeho děláte jejich fúzi? Tzn. jak vybíráte, který detektor bude mít kdy největší váhu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO