Strategic Game in Multi-Agent System Jason

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zaobírá problematikou koncepce a vývoje multi-agentní tahové strategické hry. Práce analyzuje teorii těchto her a agentních systémů a výsledky této analýzy následně zohledňuje v návrhu samotné hry. Ta implementuje kromě herních konceptů a ovládání, obecně užívaných, dvě úrovně kooperace umělé inteligence, mírnou a komplexní spolupráci. Agent je v této hře hráčem, ovládajícím různé jednotky. Hra je koncipovaná tak, že je jí možné rozšířit o nové druhy inteligence, případně o nové herní jednotky. Závěrečná část práce se soustředí na srovnání jednotlivých úrovní kooperace, na efektivitu jednotlivých umělých inteligencí a také na zhodnocení efektivity implementace hry. S tímto účelem byla vykonána série automatizovaných testů.
This thesis describes challenges in design and development of a multi-agent turn-based strategy game. It discusses the necessary theoretical background of turn-based strategy games and agent based systems. These results were considerated into game concept. The resulting game implements, apart from concepts and game control which are in common use in nowadays turn-based strategy games, two difeerent levels of cooperation of artificial intelligence, as moderate as complex too. In this application an agent commands each of its unit as a player. In addition, the game is designed in such way that it can be easily extended with new artificial intelligences or game units. Final part of this thesis compares these levels of cooperation and how efeective artificial intelligence and application is. A number of automated tests were performed with this purpose.
Description
Citation
LEŠKO, M. Strategic Game in Multi-Agent System Jason [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (předseda) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-16
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Jak náročné by bylo implementovat do stávající aplikace nový model chování (AI)? Byl by k tomu potřeba zásadní zásah do části aplikace napsané v Javě nebo by stačilo implementovat pouze nový model v jazyce AgentSpeak?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO