Aplikace počítače v ultralehkém letadle/vrtulníku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem komunikačního protokolu pro sériové rozhraní, návrhem a implementací synchronizační aplikace a tvorbou sešitu pro tabulkový procesor LibreOffice Calc. Vytvořený software bude sloužit pro synchronizaci a správu dat získaných z počítadla provozních hodin FlyTimer, které bude nainstalováno v ultralehkém letounu. Toto řešení by mělo přinést značné zjednodušení evidence provozních hodin letounu, která se v současné době vede v písemné formě.
This work deals with the design of communication protocol for the serial interface, design and implementation of a synchronization application and creating a spreadsheet for the program LibreOffice Calc. Developed software will be used for synchronization and management of data obtained from a counter of operating hours FlyTimer installed in ultramicro aircraft/helicopter. This work should significantly simplify keeping of operating hours records which is now kept in written form.
Description
Citation
MAŇAS, L. Aplikace počítače v ultralehkém letadle/vrtulníku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (místopředseda) Ing. Roman Juránek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: V čem spočívá výhoda využití tabulkového procesoru s makry oproti implementaci speciální zobrazovací aplikace.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO