Aplikace pro výuku znaku do řeči pro osoby s mentálním postižením

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce popisuje vývoj aplikace pro výuku znaku do řeči pro osoby s mentálním postižením. Práce popisuje základní principy teorie počítačové terapie, ze které vychází, a cílovou skupinu uživatelů. Aplikace je vyvíjena pro operační systém Android a iOS, které jsou v práci stručně představeny. Následuje analýza již existujících aplikací podobného zaměření, návrh nové aplikace a implementace tohoto návrhu. V závěru práce bude popsána odezva uživatelů s mentálním postižením a jejich lektorů a navrhne se plán na možné rozšíření aplikace do budoucna.
The thesis describes creation and development of an application for sign language education for people with mental handicap. The thesis describes basic principles of the theory of computer therapy, which is the basis for the application, as well as a target group of users. The application is developed for the operation systems Android and iOS, which are briefly introduced in this work. Then there is an analysis of some already existing applications of this kind, a design of a new application, and implementation of the design. At the end, there is a feedback by three application users with mental handicap and their lectors, and there is also a plan for the further extension of the application proposed.
Description
Citation
MECA, V. Aplikace pro výuku znaku do řeči pro osoby s mentálním postižením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Na straně 28 dole uvádíte "Při vytváření tohoto objektu se zavolá funkce Execute()", jinde hovoříte o metodách. Je nějaký rozdíl mezi funkcemi a metodami v systémech, které jste zvolil pro implementaci vašeho systému?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO