Uživatelské rozhraní autopilota kvadrokoptéry

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací uživatelského rozhraní pro autopilota kvadrokoptéry. Ovládání probíhá pomocí tabletu. Aplikace s tímto rozhraním využívá ROS a je určena pro platformu android. Poskytuje manuální a poloautonomní mód ovládání a možnost ovládání virtuálními ovládacími prvky nebo pohybem zařízení. Součástí práce je detailní rozbor schopností použité kvadrokoptéry a popis existujících řešení, sloužících jako podklad pro návrh aplikace. Výsledný program je otestován a výsledky vyhodnoceny.
Bachelor's thesis describes the design and implementation of user interface for autopilot of quadcopter. Controlling the quadcopter is done via tablet computer. It provides manual and semi-autonomous mode and the option to control quadcopter by virtual joysticks or device movement. Part of the thesis is detailed analysis of quadcopter's abilities and description of existing solutions, which serves as a basis for the design of the application. The final program is tested and the results are evaluated.
Description
Citation
KLEIN, O. Uživatelské rozhraní autopilota kvadrokoptéry [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) Ing. Karel Masařík, Ph.D. (člen) Ing. Petr Motlíček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Jak byste mohl zjistit více o použitelnosti aplikace z pohledu uživatele? Je aplikace použitelná i pro vzdálené ovládání (bez vizuálního kontaktu se strojem)? Co by pro vzdálené ovládání bylo nutné modifikovat? Jak by bylo možné řešit absenci hmatové zpětné vazby (tablet vs. RC ovladač)?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO