Veřejné zakázky EU: Statistiky a přehledy

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce je poskytnout uživateli různorodé statistiky a přehledy o veřejných zakázkách EU. Statistiky a přehledy jsou ve formě grafů, textových srovnání a teplotních map. Vycházejí přitom z dat, které aplikace zjistí z webových stránek pro to určených. Ty jsou uloženy v MySQL databázi a mimo jiné i poskytovány ve strojově čitelném formátu dalším zájemcům. Důraz je kladen na jednoduché a srozumitelné především grafické zpracování dat. Přístup k těmto vizualizacím je přes webové stránky optimalizované pro nejpoužívanější prohlížeče.
The purpose of this bachelor thesis is to provide well-arranged statistics and surveys about tenders in the European Union. Statistics and surveys are visualized as graphs, textual informations and different kinds of maps. Those statistics are based on data from corresponding EU information system and stored in MySQL database. In advance these data are offered to others in machine readable format. Easy understanding and mainly graphical representation of data is the most important part. All statistics are accessible via web pages optimized for the most common web browsers.
Description
Citation
KURKA, V. Veřejné zakázky EU: Statistiky a přehledy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (místopředseda) doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: 1. Jak složité by bylo modifikovat aplikaci, aby zpracovávala informace o veřejných zakázkách, avšak nikoliv v EU, ale v ČR? 2. Proč jste použil knihovnu Sellenium, která běží pod Javou místo Curl nativně použitelnou pod PHP?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO