Aplikace pro demonstraci multi-biometrické fúze

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce je zaměřena na oblast biometrie, multi-biometrie, normalizace a fúze v multi-biometrických systémech a jejich hodnocení výkonnosti. Obsahuje stručný úvod do této problematiky a přehled používaných technik. Cílem práce je navrhnout a poté implementovat aplikaci demonstrující výkonnost systémů spadajících do kategorie multi-modálních biometrických systémů. Dále jsou popsány experimenty s databází šablon z multi-biometrického systému a v závěru jsou shrnuty dosažené výsledky.
This work is focused on biometrics, multi-biometrics, normalization and fusion in multi-biometrics systems and their performance evaluation. It contains a brief introduction to the problem and an overview of the techniques. The aim is to design and then implement an application demonstrating the performance of systems that fall into the category of multi-modal biometric systems. Furthermore, the experiments with the database templates of multi-biometric system and the conclusion summarizes the results.
Description
Citation
HANÁK, J. Aplikace pro demonstraci multi-biometrické fúze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Karel Masařík, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: U experimentu z kapitoly 7.2.3 prokažte pozitivní vliv fúze.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO