Rozpoznání počasí z pohledu venkovní stacionární kamery

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce řeší rozpoznávání počasí z pohledu stacionární venkovní kamery se záběrem krajiny, a to konkrétně mlhy, jasného, polojasného a zamračeného počasí. Zvolený problém byl vyřešen výpočtem pěti obrazových příznaků a strojového učení. Podařilo se dosáhnout celkové úspěšnosti rozpoznávání 95% s jenom malými odchýlkami mezi jednotlivými typmi počasí. Hlavným zjištěním této práce je, že za pomoci zvolené sady jednoduchých příznaků je možno úspěšně odlišit zvolené typy počasí. Výsledky této práce umožňují graficky vykreslit průběh počasí počas dne.
This thesis deals with classification of weather from stationary outdoor camera images with a landscape view. It classifies fog, clear, partly cloudy and overcast weather in particular. The problem was solved by computing five image flags and using machine learning. Hit rate of 95% was achieved with only small variances between weather types. The main finding of this work is that it is possible to successfully differentiate between the selected weather types with the chosen set of simple image flags. The implementation of this system enables plotting a graph of weather progression during a chosen day.
Description
Citation
JENČO, M. Rozpoznání počasí z pohledu venkovní stacionární kamery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (předseda) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-16
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Ako by bolo treba zmeniť Váš algoritmus, aby fungoval na ľubovoľnej novej webovej kamere bez natrénovania na snímkoch z tej danej kamery? Počasie vykazuje počas dňa určitý trend (ranné hmly a pod.) Myslíte si, že by táto informácia pomohla pri rozpoznávaní? Ak áno, ako by sa dala pridať do rozhodovania?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO