Android aplikace pro děti s možností snadného přidávání obsahu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací projektu, díky kterému mohou rodiče sami tvořit obsah aplikací pro své děti. Tyto aplikace jsou v naprosté většině hry, které podporují děti předškolního věku v jejich mentálním vývoji a vzdělávají je v práci s dotykovými zařízeními. Tento projekt, nazvaný Tamaty (pozn. TÁta, MÁma a TY), se skládá z webového frameworku, který umožňuje rodičům nahrát na server mediální soubory, vytvořit z nich balík s obsahem, a poté ze samotných aplikací pro platformu Android, které tento obsah dovolují stáhnout a vytvořit z něj hru pro děti. Pro potřeby této práce jsou implementovány variace na známé hry pexeso a puzzle.
The bachelor thesis deals with draft and implementation of the project, thanks to which parents can themselves create content of applications for their children. These applications are mostly games which support mental development of preschool children and teach them how to work with touch devices. This project, called Tamaty (note: the name is made from Czech words for Dad, Mom and You), consists of a web framework that allows parents to upload media files at server, create a package, then download the package to Android applications which will make a children game from it. For the purposes of this thesis I've implemented variations on the well-known games pexeso and puzzle.
Description
Citation
TURCOVSKÝ, J. Android aplikace pro děti s možností snadného přidávání obsahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Proč se balíky s "obsahem" nazývají tak divně (bez diakritiky a mezer, obr 6.2)? Kartičky pexesa využívají tak sotva 20% herního prostoru (obr 6.3). Nešlo by to jinak? Čím si vysvětlujete, že delší dobu po publikování stále uživatelé nevytvořili žádný stažitelný obsah? Jak hodláte s touto situací naložit do budoucna?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO