Výukový program pro demonstraci metod redukce barevného prostoru obrazů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce popisuje tvorbu výukového programu pro demonstraci metod redukce barevného prostoru obrazů. Program neslouží pouze jako nástroj na redukování barev v obrázcích, ale poukazuje také na princip jednotlivých redukčních metod. Možnosti využití programu se rozšiřují díky spojení teoretických východisek s praktickou aplikací. Může sloužit jako nástroj pro demonstrování redukčních metod při výuce nebo také jako studijní materiál pro uživatele při samostudiu.
This work describes an Education Computer Program for Demonstration of Images Colors Space Reduction Methods creation. This program does not only constitute a means to reduce colors space in images but adverts to principles of individual reduction methods as well. The possibilities of program´s employment expand due to theoretical background´s incorporation into a practical application. The program can be in service as a reduction methods´demonstration tool in a class or as a study material for an individual learner.
Description
Citation
PEKAŘ, D. Výukový program pro demonstraci metod redukce barevného prostoru obrazů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO