Grafické animace metod řešení úloh

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Pro automatizované řešení problémů výpočetní technikou se používají různé implementace umělé inteligence. Tato práce se zabývá  některými typickými metodami, popisuje jejich vlastnosti, porovnává je a uvádí  možný způsob algoritmizace a implementace. Cílem je vytvoření aplikace, která názorným způsobem demonstruje na vybraných úlohách metody jejich řešení.
There are many kinds of implementation artificial intelligence for automatic solving problems by computer technology. The main topics of this bachelor's thesis are some typical methods, describing of their features, comparing them among and shows some useful techniques of algoritmization and implementation too. Main purpose of this thesis is creating application, which clearly demonstrates at chosen problems methods of their solving.
Description
Citation
MACEK, J. Grafické animace metod řešení úloh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO