Rychlá implementace geometrických algoritmů

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Krba, Martin
ORCID
Advisor
Havel, Jiří
Referee
Jošth, Radovan
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Jedním z nejčastěji využívaných výpočtů v počítačové grafice je určení kolize mezi paprskem reprezentujícím šíření světla a trojúhelníkem na povrchu objektu v 3D prostoru. A právě jeho časté využití je motivací pro nalezení nejvhodnějších metod při tomto výpočtu. Tato práce obsahuje vysvětlení základů dané problematiky kolizí a testování metod s využitím reálných vstupních údajů pro lepší a přesnější porovnání vhodnosti jejich použití.
One of the most often used calculations in computer graphics is detection of collision between ray of light and triangle on the surface of object in 3D space. This frequent usage is motivation to search for the best methods for this calculations. This thesis contains explanation of basics of this topic and also testing of methods with real input data to better and accurate comparison.
Description
Citation
KRBA, M. Rychlá implementace geometrických algoritmů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (předseda) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO