Základní konfigurátor systému INELS pro koncové zákazníky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tématem této bakalářské práce bylo navrhnout webovou aplikace pro konfiguraci systému inteligentní elektroinstalace INELS od firmy ELKO EP s.r.o. První část vysvětluje pojem inteligentní elektroinstalace a systém INELS. Dále také analyzuje možnosti programovacích jazyků, které používám při vývoji aplikace. Druhá část popisuje návrh, realizaci a výsledky testování aplikace pro konfiguraci.   
The theme of this bachelor thesis was to design web-application for configuration for the system of intelligent electrical INELS from company  ELKO EP s.r.o. The first section explains the concept of intelligent wiring systems and the system INELS. Further Also it analyze the possibilities of programming languages that I use when developing the applications. The second part describes the design, implementation and results of testing the application for configuration.
Description
Citation
KOČÍŘ, P. Základní konfigurátor systému INELS pro koncové zákazníky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Ing. Šárka Květoňová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm dobře (C) . Otázky u obhajoby: Jak by se dala aplikace vylepšit?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO