Komunitní hudební portál

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací webového portálu, který je zaměřený na hudební akce elektronických tanečních stylů a na způsob, kterým se tyto akce filtrují pro uživatele.
Thesis discusses the analysis, design and implementation of a web portal, which is focused on music events of electronic dance styles and the way they are filtered for the user.
Description
Citation
NOVOSAD, A. Komunitní hudební portál [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího a především úrovně přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm uspokojivě (D) . Otázky u obhajoby: V kap. 2.4 používáte pojmy "autocomplete", "sliders" a "timer" z jQuery. K čemu konkrétně jsou použity a co všechno vám tyto funkce při implementaci usnadnily? V kap. 3.2 se zmiňujete o použití "různých technik a jistých zásad" pro optimalizaci rychlosti. Co přesně je tím myšleno? Bylo by možné podobnou aplikaci implementovat pomocí vhodné kombinace služeb Last.fm (www.last.fm) a Facebook (www.facebook.com)? Vhodné akce uživateli doporučujete na základě toho, kdo, co a jak hodnotí. Nebylo by výhodnější sledovat, co uživatel poslouchá a tento aspekt do návrhu začlenit? Vaše aplikace bere v úvahu pouze vzdálenost mezi danými místy, což nění příliš relevantní údaj, vhodnější by bylo pracovat s dostupností. Bylo by možné z údajů, které vám poskytuje služba IDOS (www.idos.cz) tyto informace získat?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO