Inteligentní RSS čtečka

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
RSS čtečka je aplikace sloužící k shromažďování a zobrazení syndikovaného webového obsahu. Tato práce se zabývá návrhem a implementací takovéto aplikace. Mimo to práce stručně popisuje formáty RSS a ATOM, které slouží jako prostředky syndikaci obsahu umožňující.
RSS reader is an application used for aggregation and viewing of syndicated web content. This thesis deals with design and implementation of such application. Besides that the thesis briefly describes RSS and ATOM formats which serve as means allowing the content syndication.
Description
Citation
SEČKA, M. Inteligentní RSS čtečka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-17
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na doplňující dotazy členů komise. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "D". Otázky u obhajoby: Jak se realizovaná RSS čtečka odlišuje od již existujících nástrojů? V čem tkví její "inteligence"?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO