Kontrola programu založená na sledování systémových volání

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Táto práce se zabývá problematikou analýzy systémových volaní v operačním systému Linux a jejím použitím na ověření validity programů. Dozvíme se o principu na jakém fungují systémová volání, a také bude zmíněn nástroj strace, pomocí kterého je možné tyto volání sledovat a blíže se podíváme jak jednotlivé linuxové grafické prostředí využívají systémová volání. Bude navrhnut a implementován nástroj pro ověření validity programů. Na závěr se obeznámíme se způsobem, jak vytvořit pro tento nástroj pravidla, které rozšíří jeho možnosti.
This work deals with the analysis of system calls in Linux and how they can be used to verify the validity of the programs. We learn about the principle how system calls works, we will discuss the strace tool, through which one can monitor these calls, and we also make a closer look at how the different Linux graphical environments use system calls. A design and the implementation of o tool for checking the corretness of a program will be presented.The work also discuss the way how to extend the tool with the user defined correctness rules.
Description
Citation
PRVÁK, T. Kontrola programu založená na sledování systémových volání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (místopředseda) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) Ing. Šárka Květoňová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm velmi dobře (B). Otázky u obhajoby: Na jakých systémech byla vaše aplikace testována? Otázka směřuje k tomu, zda se může na různých systémech lišit výstup aplikce strace a zda je váš systém schopen se s tím vyrovnat. Na s. 13 píšete, že byl sledovaný běh celého operačního systému? Pokud ano, jakým způsobem jste toho docílil? Na s. 22 uvádite, že používáte čas vykonání systémového volání pro identifikaci příslušného volání. Současně je možné, že více volání je vykonáno v témže čase a vy jste toto musel řešit. Otázka zní, jak (není v práci uvedeno)? Na s. 22 uvádíte, že jste odstranil parametry u volání s proměnným počtem argumentů. Uvažoval jste o využití seznamů? Proč jste se rozhodl pro ProLog?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO