Systém pro evidenci spotřeby energií

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem bakalářské práce je implementovat webovou aplikaci pro sledování a evidenci spotřeby energií v domácnostech. Systém dovolí užívateli evidovat a sledovat spotřeby energií v jeho domácnosti. Systém rovněž srovná a navrhne užívateli řešení od jiných dodávatelů, pokud je to u konkrétní energie možné. Programovacím jazykem implementace je C# s použitím technologie Microsoft .NET a návrhovou metodologií objektově orientovaného programování.
The goal of the bachelor's thesis is an implementation of web application for monitoring and evidence of energy consumptions in households. System allows user to store and monitor energy consumptions in his household. System also compares and nominates solutions from other providers, if it is possible with concrete energy. Programming language of implementation is C# with the use of Microsoft's .NET technology and object-oriented programming metodology.
Description
Citation
KOVÁČIK, M. Systém pro evidenci spotřeby energií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student odpověděl na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm dobře (C) .
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO