Hardwarová akcelerace hry SUDOKU

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce pojednáva o implementaci hardwarové jednotky řešící SUDOKU. V práci jsem zadefinoval pojmy týkající se hlavolamu SUDOKU a popsal některé jeho vlastnosti, zejména z hlediska řešení na počítačovém systému. Práce dále popisuje některé techniky používané při řešení SUDOKU a možnosti jejich hardwarové implementace. V hlavní části je popsána konkrétní realizace jednotky řešící SUDOKU a také je zhodnocena výkonnost navržené jednotky. Jednotku jsem ověřil i na reálném hardwaru. V závěru práce jsem zhodnotil možnosti dalšího rozšíření navržené jednotky.
This work deals with the implementation of a hardware-based SUDOKU solver. SUDOKU terminology is described as well as SUDOKU puzzle metrics related to computer puzzle solvers. Solving techniques are introduced and possibilities of a hardware-based implementation are discussed. The implementation of the SUDOKU solver is described and the performance of the implemented unit is assessed. The designed solver was also verified on a real hardware platform. In conclusions possible unit extensions are proposed.
Description
Citation
JURINEK, R. Hardwarová akcelerace hry SUDOKU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Otto Fučík (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen) Ing. Ivana Burgetová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "A". Otázky u obhajoby: Uvádíte, že algoritmus není schopen vyřešit všechna řešitelná zadání SUDOKU. Je to myšleno tak, že řešení bude nalezeno ve velmi dlouhém čase, nebo tak, že řešení nebude nalezeno nikdy? Pokud platí druhá varianta, čím je způsobeno toto omezení algoritmu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO