Generování kódu optimalizovaných matematických operací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá vytvořením jednoduchého programovacího jazyka pro práci s matematickými operacemi. Hlavním cílem práce je vytvořit kompilátor tohoto jazyka, který pro generování instrukcí cílového kódu využívá instrukční sadu technologie MMX. Generování optimalizovaného kódu probíhá na základě upraveného algoritmu kontextového generování.
Bachelor's thesis deals with creating a simple programming language for working with mathematical operations. Main point of the thesis is to create a compiler of this language, which is using MMX technology to generate instructions of an assembler code. The optimized code generation is based on modified algorithm of context generation.
Description
Citation
BENEŠ, V. Generování kódu optimalizovaných matematických operací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen)
Date of acceptance
2010-06-16
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm velmi dobře (B). Otázky u obhajoby: Zkoušel jste provést srovnání metod generování kódu na složitějších příkladech? Jak by se dala zvýšit efektivita optimalizace? Jaká byla motivace práce? Porovnával jste implementaci s GNU C?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO